home | webwinkel | muziek | CV | Gottschalk Prophecies | persreacties Lunceford | reacties Big Easy | video | contact

boek Big Easy Big Bands | Blog Rhythm Business

Paperboy

persreacties Rhythm is our Business

“Determeyers reconstructie van het verhaal is niet alleen scherpzinnig in musicologisch opzicht, ze geeft ook een scherpomlijnd beeld van het karakter van een man die de vele verdomde stereotypen van het jazzleven door elkaar gooide.” (Jazz Review)
 
“Hij schetst een boeiend beeld van het sociale en muzikale klimaat in het midden van de jaren dertig en de jaren veertig, van de wederzijdse beïnvloeding en competitie tussen de verschillende big bands en van de interne keuken van het orkest dat door allerlei personeelswissels telkens weer subtiel evolueerde.” (Jazzmozaïek)
 
“Rhythm is our Business is een goed geschreven boek waar een deugdelijke research aan ten grondslag ligt. Lezers die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de jazz zullen het zeker aan hun collectie willen toevoegen.” (www.bookpleasures.com)
 
“Een boek dat iedere big band liefhebber moet aanschaffen. Absoluut de moeite waard.” (Doctor Jazz Magazine)
 
“Determeyer vult niet alleen een genante lacune in de geschiedschrijving van de jazz, maar legt ook onderbelichte aspecten van de werkwijze van de big bands bloot. Een onmisbaar boek voor iedereen die geïnteresseerd is in het Swingtijdperk.” (Jazzbulletin)
 
“Met de vele getuigenverslagen en menselijke details schetst Determeyer een kleurrijk beeld van het Jimmie Lunceford Orchestra.” (de Volkskrant)
 
“Rhythm is our Business biedt een gezaghebbende kijk op de muziek en de professionele loopbaan van Jimmie Lunceford en zijn band.” (jbspins.blogspot.com)
 
“Meer dan een eenvoudige biografie geeft het onderhavige werk een opmerkelijk volledig beeld van de wereld van deze unieke man, waarbij een weelde aan ooggetuigenverslagen, anekdoten en meningen zijn bijeengebracht.” (Bulletin du Hot Club de France)
 
“We moeten ons schamen; er was een Nederlandse jazzschrijver, Eddy Determeyer, voor nodig om een boek te schrijven dat iemand in de V.S. al lang geleden had moeten doen. Hij heeft voortreffelijk werk geleverd.” (The Mississippi Rag)
 
“Dit boek is een prachtig bewijs hoe je door het herordenen en samenbrengen van allerlei historische feiten en gebeurtenissen, aangevuld met nieuwe feiten uit interviews en mededelingen, een verbeterd en nauwkeuriger verhaal kunt vertellen. Eddy Determeyer heeft hiermee een hoofdstuk van de Jazz nader uitgediept.” (Leeuwarder Courant)
 
“Eindelijk een uitputtende biografie van een van de belangrijkste bandleiders van de swing era. Men mag hopen dat dit opmerkelijke boek Jimmie Lunceford en zijn muziek een nieuw publiek bezorgt.” (www.jazzzeitung.de)
 
“In feite is dit boek veel meer dan een jazzboek. Het is een studie van de Amerikaanse sociologie vanaf het eind van de Burgeroorlog dwars door de verheffing van zwart Amerika in de samenleving, dankzij beter onderwijs, gezondheid en de geleidelijke aanvaarding als mensen.” (www.depanorama.com)
 
“Dit is een belangrijk nieuw werk waarmee niet slechts de eerste echt diepgaande biografie van Jimmie Lunceford beschikbaar is gekomen. Het is ook een frisse en andere kijk op de tijden en op twee leiders [Lunceford en Glenn Miller] van wie we thans weten dat ze meer dan een vluchtige, afstandelijke verstandhouding hadden.” (www.bigband-era.com)
 
“Een boek over de Lunceford band misten we al lange tijd. De Nederlandse schrijver Eddy Determeyer heeft ontelbare uren besteed aan het verzamelen van de informatie voor deze geschiedenis van het orkest, inclusief veel interviews met toenmalige sidemen en degenen die de band live hebben gezien.” (Just Jazz)
 
“Dit boek is waardevol, vooral vanwege het commentaar van overlevende leden als arrangeur Gerald Wilson en vanwege de degelijke discografie. Aanbevolen voor de grotere jazzcollecties en Lunceford fans.” (Library Journal)
 
“Fantastisch.” (The Wall Street Journal)


logo RB